Türk Dilin Öyrən

türkün dili tək sevgili istəkli dil olmaz