20-ayaklaşmak:
21-söykek: destek- dayanacak yer ya şey/ söykek olma: himaye-destek olma-kayırmak
22-genim/yağı: düşmən
23-yavalık etmek: pislik etmek /yava:
24-pert: 1-pertleşmek: kırılmak(yürek) 2-farklılık
25-man: (iş- bu gibi anlamlarda) kusur
26-kadız: çaresiz         /çözüm: çare
27-büvet: baraj
28-bun: keder-üzüntü/ bunlu: kederli
30-börk: serpuş-başlık
31-bercek: zülüf / ağ bercek: ağ zülüflü (koca kadın)
32-al: hile / al dil ile: hilekarlık ile
33-kevare: endam 
34-sırça: cam
35-belit: belge-delil
36-öbge: cet-ata
37-ot: ateş
38-açar: anahtar
39-kenkeş: meşveret (keneşmek)
40-kövrek: kırılgan
41-övünc: iftihar
42-yansılama: taklit /yansak: taklit eden
43-adlım: meşhur-ünlü
44-danlamak: serzeniş etmek    danlak/serküyen:serzeniş
45-danmak: inkar etmek
46-tepinmek: öfkelenmek
47-eylemek: dayandırmak (eylenmek:dayanmak) /eylec: fren
48-güzgü: ayna
49-ezinik: ezik-yorğun
50-erk: dostcasına öğüt- ihtiyar   /erkle: erk ederek- tam ihtiyarla
51-erdem: fazilet
52-kerdi: bahçe
53-yiti: keskin
53-yavuk: yakın 
54-yitik: kayıp
55-tiye: kesici aletleri keskin tarafı
56-tike: loğma- parçacık
57- gödek: kısa  /gödekce: kısaca
58-tele: tuzak
59-dimdik/tomşuk: qaqa (qaqa sözcüğü doğal yamsılamasıdır)
60-dartay: yeraltı kaynaklarını(su-yağ-...) çıkarmaya alet
61-darğa :emniyet polisi
62-dişermek:
63-döne: kere-gez
64-
65-
66-göyerti: sebze
67-
68- köçe: sokak (çok sözlüklerde arapcaزوقاق dan alındığını yazmaka karşın ben türkce sokulak=sokak yani sokulmaya ve girmeye bir yer olarak düşünüyorum)
69-dalda: gizli yer    (daldalamak)   / dal: 1- sırt- geri  2-budak /dalılamak:gerilemek
70-dayza: hala(annenin bacısı)
71-...dek: kadar(ta...)   (*sabahadek...)
72-çayan: akrep
73-çıray: surat-yüz
74-em etmek/semlemek/toktatmak: ilac etmek*em/sem/umar: derman-ilac *em etme/toktatım: tedavi
75-kayım: uca-sert  (* elinde o ağacı kayım tutsana-*kayım sesle çağırdı-kayım sözler söyledi)
76- kayçı: makas
77-kırak: çay yatağı-kenar- kıyı
78-kılık/borık : huy  /kılıka girmek: tavlamak /kılık etmek: yaltaklanmak
79- tay: eş-öte yan
80-kirimek: susmak    /kirimişce: susarak-sakit  (sus: doğal yansılamasıdır)
81-gireve:1-pusu-marık 2-fırsat /gireveye salmak: tor(ağ)a salmak /gireveni kaçırmak:fırsatı kaçırmak/ girevelemek
82-tergi: sofra
83-basırık/şuluk: kalabalık      (kalaba= arapcaغلبه )     
84- arkayın: emin  / ben senden arkayınım: sana eminim.
85-teper: namus-beceri        / tepersiz: namussuz-ödlek-...
89-göbelek:
90-baktırım: control-çek-muayene etdirme  [baktırmak=tamir/muayene ettirmek]
91-
92-ardıcıl: mantık esaslı  /ardıcıllık: mantık 
93-kevşür: lehim
94-yerkökü/keşir : havuç
95-yeralma: potates
96- göycek: güzel (adam hakkında)
97- es: gerilik- dalılık ( günümüz türkcede de ancak eski sözcüğünde görüyoruz bence çok genişlenebilen sözcük; Esov-Esel-.... ) 
98-gön: ham olmayan deri
99- aşevi: mutbak
100-dölenmek:                                   /dölek:
101-bunadı/buncul: ayıblı (nesne- bir şey)
102-bekar: subay
103-sezir(ge):tahmin                [sezirgemek]           /sezik:tahmin-zan
104-uruncak: emant
105-yavlak: şer- pis olan
106- telesik: aceleli  [telesmek] 
107- ovsun
108- boşkab: tabak
109-Kuz: 1-ceviz   2- taşak
110-tolum: silah
111-anutmak: amade etmek-hazırlamak         /anut: hazır-amade ?
112- tünek:hapis  [tünmek]   /tünük:nazik          /tünüke: bikini       
113-koşuk: şiir
114-alkamak: dua etmek  (alkış)
115-başmak: ayak kabı
116-koyuk: balon           /   kavuk: mesane
117-çetir: şemsiye
118-öküş: fazla     [ökmek]   (* bu yolda öküş kanlar dökülüb)
119-yalgı: 1-yanlız   (*yalgı yağ)  2-geri zekalı       
120-dügü:pirinc
121-erincek: usal- tembel
122-yu(yu)nak: banyo  ///  yuyunmak/yıkanmak: banyo yapmak
123-kaynak: pence  (kartal sıçanı kaynakına aldı)
124-salar: silâhşör
125-çilis/elisıkı: cimri
126-tekce/yalnız: fakat
127-oğurlu: gaspi  /oğurlama: gasp
128-elebil(sin)/sankı/diyesen:güya/// ele o: aynı (es neçe istersen ele o yerdeyim ben/ M. ceceli)
(aynı fikirdeyiz: birbirimiz gibi düşünüyoruz * aynısınımı aldın: ele onumu aldın ve...)
129-tez: hemen-derhal
130-dirçeliş: ilerleme
131-kömek: asistant
132-tavar: mal- sermaye-pul (çoğunlu) (tavara güvenme kavzarsada yıkan o)
134-( çoklu sözlüklerde (vaz) sözcüğünü farsca (baz=açık) sözcüğünden bilinirken ben Türkce olduğuna inanırım nedeni Divan da (yazmak) açmak da olabilir. Yaz/vaz çok ardıcıl geliyor ve (vaz geçmek) birleşiği (çık git ve...) gibi dir. ancak farscada (bazi=oyun) ek şeklinde (+baz) Türkceğe geçmişdir)
133-ne çağ: ne zaman  (haçağ da denir)
134-çay: nehir
135-sanı:
136-asrağı gün: düngünün dün günü  / astın: bedenin kurşakdan aşağı yanı   /asra:
137-ılgar bağlamak: ahdetmek   / ilgara çıkmak: vefa etmek  (ılğar: ahd)

پنجشنبه 7 اسفند 1393
بؤلوملر : سؤزجوك,